DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU! 31.05-3.06.2022!!! 🔥📣🔥📣  

Organizator:

SCENA TRENDÓW DLA PRZEMYSŁU 2021

Podziel się

Scena Trendów dla Przemysłu – organizowana podczas największych targów przemysłowych ITM Industry Europe 2021 (31.08-3.09.2021r.) była poświęcona nowym rozwiązaniom dla przemysłu. Stała się miejscem wymiany doświadczeń oraz dyskusji na tematy z obszarów digitalizacji, wykorzystania danych w przemyśle oraz nowych trendów w kwalifikacjach. Podobna koncepcja przewidziana jest podczas edycji 2022. Trwają prace nad programem.

ZOBACZ JAKIE TRENDY KREUJĄ PRZEMYSŁ!

 

ZOBACZ NAGRANIA SCENY 2021

SCENA TRENDÓW DLA PRZEMYSŁU 

31 sierpnia 2021 

Międzynarodowe Targi Poznańskie - pawilon 5, sektor A, Scena Trendów dla Przemysłu 

ONLINE - Internetowa platforma spotkań ITM INDUSTRY EUROPE 

 

10:25 – 10:30

Otwarcie Sceny Trendów dla Przemysłu

10:30 – 10:50

Nowe trendy w kwalifikacjach dla przemysłu

Sławomir Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych, Zintegrowany System Kwalifikacji

10:50 – 11:00

Przerwa

11:00 – 12:00

Mapa drogowa digitalizacji - transformacja firmy na przykładzie platformy

robotów DBR77

dr Piotr Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający Grupy DB77

12:00 – 12:15

Przerwa

12:15 – 13:15

Dane jako podwalina transformacji cyfrowej przenosząca organizację

do Industry 4.0

Łukasz Grala, Mentor & Futurolog, Prezes Zarządu TIDK

13:15 – 13:30

Przerwa

13:30 – 13:50

Nowe trendy w kwalifikacjach dla przemysłu

Sławomir Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych, Zintegrowany System Kwalifikacji

13:50 – 14:00

Przerwa

14:00 – 15:20

Wystąpienia Smart Factory

14:00 – 14:10

PLM - paszport do cyfryzacji przemysłu

Marek Jarosz, Prezes Zarządu CADEXPERT

14:10 – 14:20

Smart feeding systems – nowoczesne systemy podawania części

i komponentów

Mateusz Gierczak, Współzałożyciel i Wiceprezes GM AUTOMATYKA

14:20 – 14:30

Elastyczna produkcja bez przezbrojeń dzięki nowoczesnemu podejściu do

systemów transportowych

Piotr Olech, Regionalny Kierownik Sprzedaży BECKHOFF Automation

14:30 – 14:40

Jak zautomatyzować transport w nowoczesnej fabryce?

Joanna Sławińska-Tupaj, Koordynator Działu Marketingu WObit

14:40 – 14:50

Sukces automatyzacji spawania cobotem

Tom Jorgensen, Właściciel JORGENSEN EASYTECH

14:50 – 15:10

O tym jak działa robot kroczący MAB Robotics i jak wykorzystać tę wiedzę

w Przemyśle 4.0

Jakub Bartoszek, MAB Robotics

15:10 – 15:20

Intuicyjna automatyka Lenze

Adam Kosmala, Lenze Polska

15:20 – 15:40

Nowe trendy w kwalifikacjach dla przemysłu

Sławomir Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych, Zintegrowany System Kwalifikacji

PRELEGENCI SCENY TRENDÓW DLA PRZEMYSŁU

Łukasz Grala

Mentor, futurolog i pasjonat danych. Wraz z zespołem TIDK , gdzie pełni funkcję prezesa, realizuje projekty dotyczące zaawansowanej analityki i data science, w szczególności uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Od 2010 nagradzany przez firmę Microsoft MVP w kategorii Data Platform. Od lipca 2018 roku jeden z 50 na świecie MVP w kategorii AI. Naukowo związany z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej.

TIDK: Firma od 12 lat dostarcza, projektuje i wdraża koncepcje wykorzystania danych w największych polskich firmach. Portfolio oferowanych rozwiązań otwierają szyte na miarę strategie analityczne, biznesowe platformy danych, integracje danych różnych źródeł, systemy raportowania, monitorowania oraz wizualizacji danych. TIDK posiada doświadczenie związane z budowaniem i wdrażaniem własnych modeli optymalizacyjnych w oparciu o najlepszą wiedzę ekspercką, klasyczne metody uczenia maszynowego oraz uczenie głębokie. Firma jest także liderem w zakresie Data Science i sztucznej inteligencji w Polsce. Celem organizacji jest wzmacnianie pozycji klientów na rynku poprzez wspomaganie wiedzą o procesach, metodach ich optymalizacji, a także zastosowaniach sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów biznesowych.

Sławomir Szymczak

Doradca zawodowy, menedżer oświaty, regionalny lider ds. ZSK, ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie; absolwent UAM w Poznaniu, WSB w Poznaniu oraz ICAN Institute; pracował na stanowiskach menedżerskich w sektorze edukacji; utworzył kilkadziesiąt placówek oświatowych; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz ocenie i realizacji projektów edukacyjnych i społecznych (także ponadnarodowych); autor ekspertyz w zakresie optymalnych standardów funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych; odpowiedzialny za wspieranie programu P-Tech po stronie IBE; opisuje kwalifikacje rynkowe z branży IT.

IBE: Instytut Badań Edukacyjnych to interdyscyplinarna jednostka prowadząca badania naukowe nad funkcjonowaniem systemu edukacji oraz rynku pracy. IBE uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a szczególnie dużą wagę przywiązuje do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. IBE zajmuje się także koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który opisuje, porządkuje i zbiera kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).

Piotr Wiśniewski

Ekspert zarządzania i automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach, dyrektor zarządzający Grupy DB77 z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Absolwent Harvard Business School. Doktor nauk o zarządzaniu. Od 2016 roku rozwija grupę Spółek DB77, która zajmuje się optymalizacją procesów w organizacjach produkcyjnych oraz usługowych, a także robotyzacją produkcji. Założyciel Pierwszej na świecie platformy robotów DBR77.com, której celem jest wspieranie robotyzacji oraz automatyzacja produkcji w przedsiębiorstwach. Przez pięć lat pełnił rolę CEO Maflow Group - międzynarodowej firmy branży automotive gdzie był odpowiedzialny za globalną strategię i działania operacyjne, finansowe i sprzedażowe. Za przeprowadzoną z sukcesem restrukturyzację firmy Piotr zdobył nagrodę TOP Manager Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego.

DBR77 Robotics Sp. z o.o.: spółka technologiczna, której głównym spektrum jest działalność na rynku dostawy robotów przemysłowych. Efektem prac Spółki jest pierwsza na świecie Platforma Robotów DBR77.com. Platforma jest innowacyjnym rozwiązaniem na skalę światową – nigdzie indziej nie istnieje wirtualna przestrzeń, która umożliwia firmom produkcyjnym zaprojektowanie stanowiska pracy wykorzystując narzędzia 3D i dobór robota zgodnie z ich potrzebami. Platforma to połączenie dwóch modeli biznesowych - formuły marketplace oraz SaaS. Zapewnia szeroki i powszechny dostęp do informacji na temat robotyzacji. Zaprojektowane i wdrożone dzięki platformie stacje robocze mogą także pracować w modelu Robot as a Service (RaaS), gdzie zamiast sprzedawać aplikację, praca robota jest sprzedawana na linii klienta. Wizją platformy jest stać się pierwszym globalnym rynkiem dla robotów przemysłowych opartych na subskrypcji, obsługujących chmurę i przeznaczonych do procesów produkcyjnych.

Partnerzy